TOEKOMSTBESTENDIG
BOUWEN

“Wij ontwerpen een gebouw in alle opzichten zo dat het gebouw haar bestaansrecht ook op veel langere termijn kan behouden. Dat is voor ons toekomstbestendig bouwen…”

In het licht van toekomstbestendig bouwen wordt in het algemeen gesteld dat we op een heel andere manier gaan bouwen om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan. Het circulaire bouwen. Dit staat voor: het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.

Wat onze beleidsmakers betreft, gaan we onze gebouwen zodanig ontwikkelen dat straks alle materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn.

Wat onszelf betreft, gaat toekomstbestendig bouwen nog een stap verder dan het voorgaande.

Immers, bij circulair bouwen gaat men er op voorhand al vanuit dat een gebouw op later moment weer wordt gesloopt.

Toekomstbestendig bouwen is voor ons het op zodanige wijze ontwerpen van een gebouw dat dit gebouw haar bestaansrecht ook op veel langere termijn kan behouden.

Dit doen we door er op voorhand rekening mee te houden dat de functie van een gebouw op den duur kan veranderen.

Denk hierbij aan de hedendaagse transformatie van gebouwen, bijvoorbeeld van kantoorfunctie naar woonfunctie. Dit is iets waar onze maatschappij amper dertig jaar geleden niet mee bezig was.