VERGROTEN VAN WELZIJN

“Het is de taak van de architect om vanuit zijn verantwoordelijkheid een gebouwde omgeving te maken, die een positieve invloed heeft op de mens…”

Architectuur kan voor ons niet los worden gezien van haar gebruikers en haar omgeving.

Wij vinden dat bestaande kwaliteit in landschap, stedenbouw en architectuur prominent plaats dient in te nemen in de ontwikkeling bij nieuwe projecten. In zowel historisch opzicht als in het heden of de toekomst.

Het maakt voor onze architectuur niet uit of het een gebouw betreft, een interieur, een landschappelijk of stedelijk ontwerp: leidend is ons oog voor het welbehagen en welzijn van haar gebruikers.