WIJ VERTALEN UW DROMEN EN WENSEN NAAR REALITEIT

LIVING ARCHITECTURE

“Je stimuleert in hoge mate het betere welbevinden van de mens door het optimaal laten samenvloeien van landschap, stedenbouw, architectuur en interieur…”

‘Living Architecture’ is een vorm van architectuur die is geïnspireerd door de natuur en is gebaseerd op schoonheid en harmonie. Het leert ons dat het ontwerp en de indeling van een gebouw ons welzijn en geluk beïnvloeden. Het gebruik van organische architecturale principes kan negatieve invloeden vermijden en het positieve stimuleren. Harmonie tussen de natuurlijke en nieuw gecreëerde vormen is belangrijk.

In ‘Living Architecture’ vormen mensen en hun welzijn het startpunt van het ontwerp. Een optimale samensmelting van oppervlakte, vorm, materiaal, kleur en techniek resulteert in een goede gezondheid en een bewezen hogere economische productiviteit.

De gebouwen en de gebruikte materialen, vormen en kleuren kunnen worden beschouwd als een schaal, net als mensen die een kledingstuk dragen als bescherming.

‘Living Architecture’ maakt gebruik van visuele bakens om de menselijke verbeelding te stimuleren. Het stimuleert visuele associaties en maakt deze zichtbaar. Architectuur krijgt een betekenis die iedereen in staat stelt zich te verhouden tot zijn of haar beelden ervan. Deze afbeeldingen komen niet alleen het oog, maar ook gevoelens, emoties en bewustzijn ten goede.

‘Living Architecture’ respecteert het milieu en draagt op de meest natuurlijke manier bij aan mogelijke ‘oplossingen’ voor milieutechniek, waarbij duurzaamheid en een lage CO2-uitstoot leidend zijn.