ONZE FILOSOFIE

“Mensen die langs een meanderende rivier wandelen, komen tot rust omdat er veel te ervaren is. Het verschil tussen de oevers, het licht, het is steeds anders. Vergelijk dat met een eindeloos recht kanaal. Zeer functioneel, maar er valt niets aan te beleven…”

Onze visie op transformatie en toekomstbestendig bouwen…
Het ontwerpen van een gebouw voor een opdrachtgever, betekent voor ons een gebouw creëren als een maatkostuum. Echter weten we dat we leven in een constant veranderende wereld. Daarom ontwerpen we ieder gebouw zo dat, wanneer een tweede of derde gebruiker zich aandient, het getransformeerd kan worden naar de nieuwe wensen en eisen afgestemd op het doel waar het dan voor is bestemd. Zo gaat een gebouw vele generaties mee. Wij ontwerpen en realiseren gebouwen die als het ware een eeuwigheidswaarde hebben.

Natuurlijk kijken we in alle zorgvuldigheid naar de materialen die we toepassen. Maar primair vooruitblikken op sloop is voor ons niet de basis van de start van toekomstbestendig ontwerpen. Met het ontwerpen van een gezond, prettig, veilig en flexibel gebouw, creëren we een omgeving – met en voor onze opdrachtgever – waar mensen trots op zijn. Niet alleen in het nu, maar ook in de toekomst. Oude binnensteden zijn hiervan de mooiste voorbeelden: deze worden constant aangepast zonder te slopen wanneer ze een nieuwe bestemming krijgen. Kortweg gesteld: “Time changes, DNA remains…”.

Het kunnen bereiken van het voorgaande leidt tot een grote verantwoordelijkheid voor de architect met zijn of haar opdrachtgever. Voor ons is dit bij iedere ontwerpopgave weer een unieke kans om hieraan de juiste vorm en gestalte te mogen geven. Een gebouw hoeft dan ook niet te worden gesloopt, waardoor je bij ontwerp en bouw al moet nadenken over circulariteit. Want: wat je liefhebt, sloop je niet. Dit alles is voor ons pas écht duurzaamheid.

Van dromen naar welbevinden…
Er is veel mogelijk om de dromen en wensen van de opdrachtgever vorm te geven tot een werkelijkheid, die goed past binnen de technologische mogelijkheden en binnen het gestelde budget. Vanuit deze overtuiging ontwerpen en realiseren wij gebouwen, met de poëzie van de verbeelding. Deze gebouwen brengen wij tot leven door de juiste maatverhouding van ruimte, licht, fijne materialen, mooie kleuren en hoge technische kwaliteiten. Ons ontwerpproces is holistisch. Het samenbrengen van de dromen, wensen, eisen, kwaliteit van de plek, materiaalkeuze, vorm, kleur en schaal mondt uit in gebouwen, waarbinnen gebruikers optimaal kunnen functioneren, waarvan mensen gaan houden en waarmee de omgeving blij is.

De kunst van welzijn…
Wij geloven dat de individuele mens maximaal tot zijn recht komt als hij (m/v) zich thuis voelt op, verbonden voelt met een plek waar hij werkt of woont. Daarom schenken wij bij een ontwerpopgave de volle aandacht aan de optimale balans tussen de toekomstige gebruiker en de drukke wereld waarin hij/zij zich dagelijks bevindt. Door deze balans kan de gebruiker zich beter ontwikkelen. Vanuit de kunst van welzijn creëren wij gebouwen met hoogwaardige, fijne materialen, waarbij wij het ambachtelijke niet uit het oog verliezen.

Onze aanpak…
Wij ontwerpen vanuit een open heldere ontwerpvisie. Dit betekent voor iedere ontwerpopgave dat wij komen tot een zo specifiek mogelijk antwoord op de vraagstelling van de opdrachtgever. Hierbij houden we tevens oog op de locatie waar het ontwerp gerealiseerd moet worden. Vanzelfsprekend streven wij flexibiliteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid te allen tijde na. Voordat er geschetst wordt, voordat er met het ontwerpproces wordt begonnen, beginnen we met een studie van de ontwerpopgave. We leven ons helemaal in op de dromen en wensen van de opdrachtgever. Daarmee komen we aan het einde van het traject tot een resultaat, tot een gebouw dat hierop maximaal is afgestemd en op het doel waarvoor het gebouw is bestemd. Naast de dromen en wensen van de opdrachtgever, zijn het Programma van Eisen en de cultuur van de opdrachtgever en gebruikers voor ons belangrijke uitgangspunten om een juist en volledig beeld te krijgen van de ontwerpopgave.

Van locatie naar gebouw…
Het bestuderen van de locatie betreft een bijkomend belangrijk aspect in de breedste zin des woord. We leven ons in op de bestaande kwaliteiten van de locatie. Iedere ontwerpopgave benaderen we vanuit de historie en waar de locatie ook landschappelijk en stedenbouwkundig om vraagt. Het doel is steeds om de locatie met een nieuw gebouw een dusdanige kwaliteit te geven dat de mensen er graag komen en zijn. Het ontwerpen van zeer grote complexe gebouwen of structuren doen wij zo dat de mensen zich daar met elkaar thuis voelen. Daarbij schenken wij ook aandacht aan ruimte voor de individuele mens. Hij of zij mag zich niet verloren voelen als eenling in de grote organisatie of de zeer drukke buitenwereld. Onze opdrachten zijn zeer divers van heel klein, een vogelhuisje, tot zeer groot, een complex gebouw of stedelijk ontwerp. Er wordt in een fijn teamverband met de opdrachtgever, adviseurs in alle fasen gewerkt. Het hele proces wordt begeleid vanaf de eerste potloodschetsen tot en met de aflevering. Tot slot bewaken wij gedurende ons gehele ontwerpproces inclusief de realisatie, het budget wat de opdrachtgever vooraf heeft gesteld.

Het resultaat…
Vanuit onze filosofie, visie en aanpak realiseren wij al decennialang steeds weer vernieuwende projecten, die duurzaam en toekomstbestendig zijn en die bijdragen tot het welzijn van iedere gebruiker…