LIVING ARCHITECTURE

“Lossere vrijere vormen, organische vormen genoemd, doen ons vriendelijker en harmonischer aan. Zij stimuleren vooral onze intuïtieve ontwikkeling…”

‘Living Architecture’ is een vorm van architectuur die is geïnspireerd door de natuur en is gebaseerd op schoonheid en harmonie. Het leert ons dat het ontwerp en de indeling van een gebouw ons welzijn en geluk beïnvloeden. Het gebruik van organische architecturale principes kan negatieve invloeden vermijden en het positieve stimuleren.

In ‘Living Architecture’ vormen mensen en hun welzijn het startpunt van het ontwerp. Een optimale samensmelting van vierkante meters, vorm, materiaal, kleur en techniek resulteert in een gezonde leefomgeving en een bewezen hogere economische productiviteit.

De gebouwen en de gebruikte materialen, vormen en kleuren kunnen worden beschouwd als een ruimtelijke omhulling. Vergelijk het met mensen die een kledingstuk dragen als omhulling.

‘Living Architecture’ maakt gebruik van visuele bakens om de menselijke verbeelding te stimuleren. Het stimuleert visuele associaties en maakt deze zichtbaar.

Architectuur krijgt een betekenis die iedereen in staat stelt zich te verhouden tot zijn of haar beelden ervan. Deze afbeeldingen komen niet alleen het oog, maar ook gevoelens, emoties en bewustzijn ten goede.

‘Living Architecture’ respecteert het milieu en draagt op de meest natuurlijke manier bij aan mogelijke oplossingen voor milieutechniek, waarbij duurzaamheid en een lage CO2-uitstoot leidend zijn.